PASSATEMPS

DEFINICIÓ

Un passatemps, afició o hobby és una activitat sense finalitat productiva concreta, el valor de la qual resideix en l'entreteniment d'aquell que ho executa.

Passatemps pot referir-se també a un joc d'enginy, coneixement del llenguatge, resolució de problemes espacials, etc.; habituals en molts periódics i revistes d'informació general. Alguns passatemps comuns són: