SUDOKU

VARIANTS

 • Win sudoku

  Exemple Win Sudoku

  En aquesta variant, similar al sudoku clàssic, cal completar les caselles buides de manera que cada fila, columna i regió continguin els nombres del 1 al 9 sense repetir-se. Però té una regla més: cada bloc de color (de 3x3) també ha de contenir els nombres del 1 al 9 sense repetir-se.

 • Super sudoku

  Exemple Super Sudoku

  Aquest joc es compon d'una quadrícula de 16x16 caselles, que aquesta dividida en caixes o regions de 4x4 caselles. Partint d'alguns nombres ja disposats en algunes de les caselles, cal emplenar les caselles buides amb dígits del 1 al 9 i les lletres de la A a la G. No s'ha de repetir ningun dígit o lletra en una mateixa fila, columna o regió.

 • Junni sudoku

  Exemple Junni Sudoku

  Aquesta variant es compon d'una quadrícula de 12x12 caselles, que aquesta dividida en caixes o regions de 3x4 caselles. Partint d'alguns nombres ja disposats en algunes de les caselles, cal emplenar les caselles buides amb dígits del 1 al 9 i les lletres de la A a la C. No s'ha de repetir ningun dígit o lletra en una mateixa fila, columna o regió.

 • Hachi sudoku

  Exemple Hachi Sudoku

  Aquest joc es compon d'una quadrícula de 8x8 caselles, que aquesta dividida en caixes o regions de 2x4 caselles. Partint d'alguns nombres ja disposats en algunes de les caselles, cal emplenar les caselles buides amb dígits del 1 al 8. No s'ha de repetir ningun dígit en una mateixa fila, columna o regió.

 • Roku sudoku

  Exemple Roku Sudoku

  Aquesta variant es compon d'una quadrícula de 6x6 caselles, que aquesta dividida en caixes o regions de 2x3 caselles. Partint d'alguns nombres ja disposats en algunes de les caselles, cal emplenar les caselles buides amb dígits del 1 al 6. No s'ha de repetir ningun dígit en una mateixa fila, columna o regió.

 • Diagonal Sudoku

  Exemple Diagonal Sudoku

  Aquesta interessant variant és similar al sudoku clàssic, ja que cal completar les caselles buides de manera que cada fila, columna i regió continguin els nombres del 1 al 9 sense repetir-se. Però té una regla més: les diagonals també han de contenir els nombres del 1 al 9 sense repetir-se.

 • Samurai Sudoku

  Exemple Samurai Sudoku

  Està formada per cinc sudokus entrellaçats entre si formant una X. Els quatre Sudokus dels extrems comparteixen una regió de 3x3, amb el qual es troba en el centre.

 • Samurai X Sudoku

  Exemple Samurai X Sudoku

  Aquesta complicada variant és una barreja de Samurai sudoku i Diagonal sudoku. És a dir, són 5 Diagonal sudoku entrellaçats, on cadascun dels extrems comparteix una regió amb el del centre.

 • Isis Sudoku

  Exemple Isis Sodoku

  Una interessant variant de Sudoku que provarà les teves habilitats lògiques. Està compost de quatre sudokus relacionats entre si on cada sudoku comparteix dues regions de 3x3 amb altres dos.

 • Killer Sudoku

  Exemple Killer Sudoku

  Té les mateixes regles que el Sudoku original, però en comptes de tenir nombres inicials, hi ha agrupacions de caselles per mitjà de colors, cridats blocs. Cadascun d'aquests, té un nombre en la part superior dreta que indica la suma total de les caselles que componen el bloc.

 • Kakeru Sudoku

  Exemple Kakeru Sudoku

  Aquesta apassionant variant és similar a uns mots encreuats però amb nombres. La quadrícula conté uns nombres clau que indiquen la suma de la corresponent fila o columna.

 • Sudoku Kids

  Exemple Sudoku Kids

  Aquesta és una variant de Sudoku de 16 caselles, ideal perquè ho juguin els més petits.