SOPA DE LLETRES

GENERADOR DE SOPES DE LLETRES

Actualment aquest generador no es troba online.
No obstant, podràs trobar altres generadors en l'apartat PRACTICAR

Vols fer sopes de lletres pero no vols tenir que dibuixar-los?

Si la teva resposta es sí, aqui et dono la solucio.

Instruccions per fer sopes de lletres:

 1. Anem a la pagina del generedor de sopes de lletres, clica aquí.
  Pagina web del generador
 2. Posem el títul.
  Introduccio del titul
 3. Introduim les dimensions. Minim 10x10, Maxim 40x40
  Introduccio de les dimensions
 4. Introduides les paraules. Una paraula per linea.
  Introduccio de les paraules
 5. Triem les opcions:
  • Boto de sentit invers  Si volem paraules en sentit invers.
  • Boto de diagonal  Si volem paraules amb diagonal.
  • Boto de solucio  Si volem la solucio.
  • Boto mostrar  Si volem que es mostrin les paraules a buscar, i en quina posicio es mostraran.
 6. Finalment, cliquem a “Generar Sopa de Letras”.
  Boto de generar

Llavors ens sortira la sopa de lletres i la solucio:

Exemple de solucio

Per a descargar nomes tindrem que clicar a:

 • Boto de guardarPer la sopa de lletres.
 • Boto de guardar solucioPer la solucio.