SOPA DE LLETRES

ESTRATÈGIES

  • Una estratègia comú per a trobar les paraules és anar línia per línia buscant la primera lletra de la paraula. Un cop trobada mirar totes les direccions possibles, verticals, horitzontals i diagonals. Si no es troba la paraula s’ha de continuar fins a trobar la primera lletra que contingui la paraula.

  • Una altra estratègia es buscar les lletres especials (no comunes) com poden ser: K, W, X, Z. Llavors fer el mateix que en la estràtegia anterior, mirar en totes les direccions.

  • Per últim, la estratègia de buscar lletres repetides, ja que no són molt habituals.

No obstant això, si en la sopa de lletres no es donen les paraules a buscar s’ha de anar línia per línia de forma horitzontal, després vertical i diagonal, totes pels dos sentits.

A vegades, la sopa de lletres en si ens pot ajudar. Les sopes de lletres automàtiques (fetes per ordinador) tendeixen en seguir un patró, per exemple una sobre l’altra de forma horitzontal.