LABERINTS

VARIANTS

Existeixen sis categories per a classificar els laberints:

 1. Laberint clàssic o univiari: Laberints que tenen una única ruta.
  Laberint clàssic o univari
 2. Laberint de connexió simple: Laberints amb múltiples rutes no connectades entre elles, donant lloc a rutes sense sortida.
  Laberint de connexió simple
 3. Laberint de connexió múltiple: Laberints amb múltiples rutes connectades entre elles.
  Laberint de connexió múltiple
 4. Laberint entrellaçat: Laberint amb rutes que van per sota i sobre l'altra.
  Laberint entrellaçat
 5. Laberint planair: Laberint on les rutes dels extrems es connecten entre si.
  Laberint planair
 6. Laberint lògic: Laberint amb regles lògiques. Exemple: Laberint amb ordres de direcció.
  Laberint logic